Loduwikus » Specials » Zonne energie
Gedeelde kennis is vooruitgang

Thuis zelf zonne-energie opwekken en gebruiken

Thuis zelf zonne-energie opwekken en gebruiken Thuis een eigen energiecentrale bouwen is tegenwoordig mogelijk door gebruik te maken van zonnepanelen en accu's. Een autonoom systeem opzetten, niet afhankelijk zijn van het elektriciteitsnetwerk. In de handel is alles te krijgen dat nodig is om zo'n energiecentrale zelf te bouwen. Het tuinhuis van de moestuin midden in het boerenveld kan voorzien worden van stroom om even koffie te kunnen zetten of de mobiele telefoon op te laden. Ook de accu van de boormachine kan even aan deze energievoorziening opgeladen worden.

Energiecentrale thuis

Bron: Cotrim, PixabayBron: Cotrim, Pixabay
Door gebruik te maken van zonnepanelen in combinatie met een accu kan emissieloos energie worden opgewekt. Los van het elektriciteitsnetwerk kan deze energie worden gebruikt. Op deze wijze is het mogelijk op iedere plek in de wereld een eigen energievoorziening op te zetten. Op boten, in schuurtjes of het tuinhuis op de moestuin kunnen worden ingericht met een eigen energievoorziening.

Emissieloze energie

Door gebruik te maken van zonne-energie wordt de uitstoot van koolstofdioxide beperkt. Het produceren van zonnepanelen gebeurt nog met fossiele brandstoffen maar de energie afkomstig van de zonnepanelen is emissievrij. De hoeveelheid energie die door zonnepanelen wordt geproduceerd zal de koolstofemissie compenseren, zelfs reduceren. De koolstofdioxide die vrij komt tijdens het maken van zonnepanelen zal teniet gedaan worden door de energie die de zonnepanelen zelf opbrengen. Er wordt tijdens de levensduur van zonnepanelen meer energie opgewekt dan er nodig is om de panelen te maken. Hierdoor reduceert de koolstofemissie.
Zonnepanelen gebruiken om energie op te slaan in accu's

Zonnepanelen gebruiken om energie op te slaan in accu's

Met behulp van zonnepanelen elektrische energie opwekken, opslaan in accu's en daarna weer gebruiken om elektrische apparaten te laten werken is mogelijk. Zo'n systeem wordt een autonoom energiesystee…
Zonnepanelen in serie of parallel schakelen?

Zonnepanelen in serie of parallel schakelen?

De keuze voor het in serie of parallel schakelen van zonnepanelen is afhankelijk van het elektrische circuit waarin zonnepanelen worden gebruikt. Een parallelschakeling geeft een hogere stroomsterkte,…
Kabeldikte berekenen voor zonnepanelen en accu's

Kabeldikte berekenen voor zonnepanelen en accu's

Het is belangrijk de juiste kabeldikte te gebruiken in een elektrisch circuit van 12 of 24 volt. Te dunne kabels kunnen brand veroorzaken of het energieverlies door warmteontwikkeling is erg hoog. De…
Gepubliceerd door Loduwikus op 12-11-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!